Huishoudelijk Reglement

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van buurtvereniging Klein Hoekje/Nieuwe Wijk d.d. 28 april 2004 en vervangt alle voorgaande exemplaren.

1) Omschrijving van het buurtschap Klein Hoekje / Nieuwe Wijk

Het buurtschap bestaat uit de straten (allen gelegen in Liempde, gemeente Boxtel):

Klein Hoekje, Kleuskes, Pauwkesstraat, Populierenlaan, Oranjelaan, Beneluxlaan, Kennedylaan, Rosenhofstraat, Rosenlo, Peellandstraat, Kennedystraat, Europalaan, Brabantlaan, Hogenbergseweg, Heideweg, Sportlaan, alsmede alle huizen aan de oneven zijde van de Oude Dijk, en alle huizen van de Bergstraat voorzover gelegen aan de oneven zijde van de Oude Dijk.

2) Verhuizing

Indien een lid verhuist naar buiten de buurt mag deze desgewenst lid blijven op voorwaarde dat:
- de verschuldigde contributie geïncasseerd kan worden
- het lid ermee akkoord gaat niet langer de correspondentie van de vereniging aan haar leden (met name het maandelijkse stencil) te ontvangen

3) ledencategorieën

De leden worden ingedeeld in 5 categorieën

1) zij die bij aanvang van het verenigingsjaar 59 jaar of jonger zijn en waarbij de vereniging gemachtigd is om contributie en eventuele andere bijdragen te incasseren

2) zij die bij aanvang van het verenigingsjaar 60 jaar of ouder zijn en waarbij de vereniging gemachtigd is om contributie en eventuele andere bijdragen te incasseren

3) zij die bij aanvang van het verenigingsjaar 59 jaar of jonger zijn en waarbij de vereniging niet gemachtigd is om contributie en eventuele andere bijdragen te incasseren

4) zij die bij aanvang van het verenigingsjaar 60 jaar of ouder zijn en waarbij de vereniging niet gemachtigd is om contributie en eventuele andere bijdragen te incasseren

5) bestuursleden

Indien een leeftijdsgerelateerde korting wordt gegeven op contributie of eigen bijdragen bij evenementen wordt deze korting alleen verleend indien de vereniging op de daartoe voorgeschreven wijze op de hoogte is gesteld van de leeftijd van het lid c.q. de deelnemer

4) minimum- en maximumleeftijden

Het bestuur is bevoegd minimum- en maximum leeftijden voor te schrijven voor deelnemers aan evenementen die door de vereniging worden georganiseerd

5) begunstigers

De minimum bijdrage teneinde begunstiger van de vereniging te kunnen worden bedraagt € 25,00 per jaar